uppsala montessori

Grundskola

Årskurs F-3

Y

Skola och skolbarnsomsorg (’’fritids’’) är integrerade. För barn, föräldrar och lärare skapar det kontinuitet och flexibilitet och alla resurser tas tillvara på bästa sätt. Ambitionen är att elever, föräldrar och personal ska uppfatta de två delarna som en sammanhållen verksamhet.

Vi arbetar efter den nationella läroplanen, Lgr 22, som anger riktlinjer för det allmänna skolväsendet. För att uppnå målen i läroplanen använder vi oss förstås av Montessoripedagogiken. Arbetssättet i grundskolan liknar det i förskolan. Eleven väljer inom vissa ramar själv sin aktivitet under skoldagen. Jämfört med förskolan är dock verksamheten mera kravfylld.

Varje elev gör tillsammans med en lärare en planering för det egna arbete som ska göras under kommande två veckor. Tillsammans följer man upp att detta arbete genomförs. Alla förekommande teoretiska ämnen ingår i planeringen. Momenten i planeringen arbetar barnet med under det som vi kallar “Individuellt arbete”.

Barnen har kommit olika långt i till exempel matematik och var och en fortsätter arbetet enligt sin egen utvecklingsplan. Det innebär till exempel att några elever i förskoleklassen arbetar med samma matematik-material som elever i skolår 1. Det här arbetssättet bejakar varje individs motivation och det motverkar tävlande mellan barnen. Samtidigt tränar sig barnen i att ta eget ansvar och att följa den planering som de varit med och utformat. Naturligtvis ser lärarna till att alla elever tillägnar sig den kunskap som kursplanen föreskriver.

Vissa ämnen lämpar sig bäst för gruppundervisning, som t ex idrott, musik, engelska och vissa moment inom NO och SO. 

Att ta ansvar för den egna skolmiljön är viktigt. Där ingår till exempel att baka sitt eget bröd och tillreda sallad till lunch. Varje förmiddag arbetar två elever i skolans kök. Förutom att det är roligt att arbeta i köket ger det många tillfällen till praktisk matematik när man till exempel ska omvandla recept och beräkna mängder.

För elever i förskoleklassen använder vi oss av det kartläggningsmaterial som Skolverket har utformat. I årskurs 1 och 2 använder vi oss av det bedömningsstöd som Skolverket har utformat. Genom kartläggning och bedömning kan vi säkerställa att varje elev ges undervisning på rätt nivå.

I årskurs 3 genomförs de nationella proven i matematik och svenska.

Vår Elevhälsa består av skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare och våra lärare. Övriga funktioner konsulteras vid behov.

Det här gör vår skola
extra bra!

Vår obligatoriska skoldag är klockan 8.30-14.30. Därför hinner vi med extra mycket!

y

Engelska redan i Förskoleklassen

Extra mycket undervisning i matematik

Idrott 3 dagar i veckan

Ingen stress när vi äter vår goda lunch

skördeprojektet

 Varje höst genomför elever och lärare ett projekt. De ger sig ut i naturen och tar tillvara vad naturen erbjuder. De plockar svamp, blåbär, lingon, äpplen, slånbär, plommon, päron med mera. I skolan tar de hand om sin skörd och gör till exempel äppelmos, plommonmarmelad, slånbärssaft, svamplasagne, lingonkaka och blåbärssmoothie. Elevernas föräldrar bjuds in till en höstmarknad där eleverna bjuder på godsakerna.

växtprojektet

I januari och februari sår eleverna fröer som får växa till blommor, tomater, chili, basilika, mynta, oregano och mycket mer. Eleverna tar hand om sina sådder och ser fascinerat på när det första gröna börjar komma upp ur jorden. När plantorna har växt till sig lite är det dags för eleverna att skola om växterna så att de får plats att växa. Barnen följer plantornas utveckling och ritar diagram som visar hur de växer. När våren kommer flyttar eleverna ut växterna till vårt växthus där de fortsätter att ta hand om dem. I maj varje år bjuder vi in till växtförsäljning då eleverna får sälja sina fina plantor. Tillsammans väljer de en välgörenhetsorganisation att skänka pengarna till.

Kontakta oss

018-241290

info@uppsalamontessori.se