uppsala montessori

1 - 2,5 år

“Jag kan själv”

 – klart att du kan!

De flesta barn som börjar hos oss är omkring ett år. Vi har två småbarnsgrupper med vardera tolv barn. Tillsammans med två lärare i varje grupp samt en lärare som hjälper till i båda grupperna tillbringar de dagarna i en stimulerande och trygg miljö.

Vi fäster stor vikt vid att låta de små barnen få gott om tid för att ägna sig åt det som fascinerar och stimulerar. Att få gott om tid till att klä på och av sig själv, att få ta mat själv, att hälla upp sin mjölk själv och naturligtvis äta själv är aktiviteter som gör att självkänslan växer och den egna identiteten skapas.

Miljön är i storlek anpassad till de små barnen. Det innebär till exempel stolar med 15 cm sitthöjd och hyllor som är så låga att även de minsta barnen når.

Barnets språkutveckling är som mest intensiv i den här åldern. Det tar vi fasta på genom att prata mycket, genom att arbeta med speciellt material som berikar ordförrådet och genom sånger och ramsor.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl 7.00. En lärare finns alltid i hallen för att ta emot barnen och prata några ord med föräldrar som vill ge någon information om sitt barn. Alternativt lämnas barnen ute på gården på morgonen där en lärare tar emot.

Inne på avdelningen serveras smörgås och frukt kl 9.00. Därefter tar barnen av sina eventuella blöjor och sätter istället på sig små byxor av bomull, så kallade träningsbyxor. Varje barn väljer sen vad hen vill arbeta/leka med.

Kl 10.45 sätter vi oss på den stora mattan och sjunger tillsammans. Vi pratar om vilka barn som är här, och vilka som är lediga eller sjuka. Det hjälper barnen att känna tillhörighet med de andra i gruppen.

Efter samlingen, som tar 10-15 minuter, sätter vi oss till lunch. Varje barn tar sin mat själv, men får naturligtvis den hjälp som behövs. Vi äter salladen först och därefter varmrätten. Måltiden avslutas med ett gemensamt “tack för maten”. Därefter följer toalettbesök och handtvätt. I väggspeglarna som sitter på lagom höjd, ser barnet om munnen också behöver tvättas av.

Klockan 12.00 klär barnen på sig i hallen. De får vara så självständiga som möjligt men får förstås den hjälp som behövs. De barn som behöver sova middag gör det i sin egen vagn på gården. Övriga leker ute.

När det är sommar och ljust äter vi mellanmål ute, annars börjar vi gå in, några i taget, när klockan är 14.00. Mellanmål äter vi kl 14.45 och därefter väljer varje barn vad hon vill göra på avdelningen.

Kl 17.30 stänger förskolan. För att hinna byta några ord med läraren om hur dagen varit och för att barnet ska kunna klä sig i lugn och ro behöver föräldern komma till förskolan senast kl 17.15.