uppsala montessori

2,5 - 5 år

“Jag kan skriva”

 – klart att du kan!

Här är allt anpassat för lite äldre barn. Bord och stolar är lite högre och det finns ett rikt utbud av pedagogiskt material. Barnens aktivitet är baserat på det fria valet, dvs barnen väljer sysselsättning utifrån eget behov och intresse.

Varje förmiddag råder stor aktivitet. Barn bakar, diskar, putsar skor, dukar, tvättar och ägnar sig åt andra praktiska sysselsättningar.

Ett exakt och vetenskapligt utformat materiel för att träna de olika sinnena finns tillgängligt för den som önskar. Med attraktiva kuber av trä lär sig barnet tex begreppen liten, mindre, minst och stor, större, störst. Utan att veta om det, leker barnet in kunskap om geometri, t e x med hjälp av olikfärgade trianglar. Samma trianglar återkommer senare i skolan, och då är det lätt att lära sig namnen på dem, utifrån deras vinklar och sidor. Kanske kan det tyckas konstigt att 4-åringar kan benämna tex kub, cylinder och kon, men med hjälp av de blå geometriska kropparna och barnets förmåga och glädje över att lära sig nya ord, är det en enkel sak.

Barn upptäcker bokstävernas underbara värld och tränar skrivning och läsning. “Handen är hjärnans redskap” , sa Maria Montessori, och därför har vi varje bokstav utstansad i sandpapper och uppklistrad på en träplatta. När barnet får känna på bokstaven och samtidigt höra bokstavens ljud fastnar kunskapen lätt.

Med hjälp av räknestängerna och annat material, lär sig barnet talen 0 till 10, vilka utgör grunden för all vår matematik. Pärlor i olika färger, träkuber och stavar är redskap för att utöka kunskapen i matematik på ett roligt och lustfyllt sätt.

Barnen experimenterar med till exempel vatten, tyngder och magneter. Hen kan välja att arbeta med pussel som har världsdelar och länder som bitar, eller med våra vackra flaggor från Europas alla länder. I bild- och formrummet är det alltid full aktivitet. Barnen målar, ritar, skulpterar i lera, väver, syr, provar på att sticka eller virka mm.

Kontinuitet är viktigt för barn i den här åldern. Därför ser dagarna ganska lika ut till det yttre. Vi är alltid inomhus på förmiddagarna. Från det att barnen kommer på morgonen och fram till 11.00 disponerar varje barn tiden på det sätt hon själv väljer, så länge det inte inkräktar på kamraternas välbefinnande.

Det innebär oftast att förmiddagen innehåller individuellt arbete, men också smågruppsaktiviteter. När klockan blivit 11.15 har vi en större samling före lunchen, som vi äter 11.30.

Under eftermiddagen är vi ute i naturen, oftast på vår stora gård, men ibland gör vi utflykter till skogen eller utforskar den närmaste omgivningen. Ibland besöker vi bibliotek, teater eller liknande.

Kl 14.45 är det dags för mellanmål och därefter är vi utom- eller inomhus, beroende på väder och årstid. Kl 17.30 stänger förskolan.

Lärarna är viktiga personer i vår förskola. De är handledare och förebilder och de skapar trygghet och ger värme. De utarbetar individuella utvecklingsplaner för varje barn, som följs upp och förändras vid behov.

Under det sista förskoleåret börjar inskolningen till grundskolan. Ett nära samarbete mellan lärarna i förskolan och grundskolan gör att övergången från förskola till grundskola blir odramatisk men spännande och rolig.