uppsala montessori

Information & Blanketter

Här hittar du information och blanketter för både förskolan och skolan

FÖRSKOLA

Kalendarium

Nedan finns kalendarium för förskolan.

klagomålshantering

Om Du, som förälder, har klagomål eller andra synpunkter på verksamheten vid Uppsala Montessori är du välkommen att delge ledningen dessa.

Likabehandlingsplan

I enlighet med Skolverkets föreskrifter har vi, för att skapa en trygg miljö, utarbetat en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen genom SKFAB gäller alla barn och gäller dygnet runt.

Läs mer om försäkringen och anmäl skada här: https://www.skfab.se/skador/olycksfallsskada/

SKOLA OCH FRITIDS

Läsårstider

Nedan finns läsårstider för skolan.

Ledighet

Vi erbjuder flexibla skollov.

Under höstterminen ingår 5 lovdagar som ska tas ut sammanhängande under tiden oktober-november. Dessa dagar ska meddelas om i barnets schema i TYRA senast 15 september.

Under vårterminen ingår 5 lovdagar som ska tas ut sammanhängande under tiden februari-april. Dessa dagar ska meddelas om i barnets schema i TYRA senast 15 januari.

Dessutom ingår 4 dagar påsklov som kan tas ut veckan före eller veckan efter påskhelgen. Dessa dagar ska meddelas om i barnets schema i TYRA senast 1 mars.

Elev som inte har fritidsplats eller som har reducerad fritidsplats måste ta ut ledighet enligt ovan. Om ledighet inte meddelas enligt senaste datum förläggs ledigheten enligt kommunens läsår.

Ledighet utöver ovanstående dagar ska ansökas om via epost till info@uppsalamontessori.se. I ansökan ska skäl för ledigheten anges. Det är alltid rektor som beslutar om ledighet för elev. Enligt Skollagen får kortare ledighet beviljas för enskilda angelägenheter. Om det finns mycket starka skäl kan längre ledighet beviljas.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Det kan till exempel handla om frånvarons längd, elevens studiesituation och elevens möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen vid återkomsten till skolan. Det finns alltså ingen generell regel som gäller alla elever, utan en individuell bedömning ska alltid göras av rektor.

Klagomålshantering

Om Du, som förälder, har klagomål eller andra synpunkter på verksamheten vid Uppsala Montessori är du välkommen att delge ledningen dessa.

Ordningsregler

Reglerna är framtagna av lärare och elever gemensamt. Föräldrars synpunkter på nuvarande och kommande ordningsregler mottas tacksamt. Maila dem gärna till eva@uppsalamontessori.se

Likabehandlingsplan

I enlighet med Skolverkets föreskrifter har vi, för att skapa en trygg miljö, utarbetat en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen genom SKFAB gäller alla barn och gäller dygnet runt.

Läs mer om försäkringen och anmäl skada här: https://www.skfab.se/skador/olycksfallsskada/

Kontakta oss

Telefon: 018-241290
E-post: info@uppsalamontessori.se