uppsala montessori

Information & Blanketter

Här hittar du information och blanketter för både förskolan och skolan

FÖRSKOLA

Kalendarium

Nedan finns kalendarium för förskolan.

klagomålshantering

Om Du, som förälder, har klagomål eller andra synpunkter på verksamheten vid Uppsala Montessori är du välkommen att delge ledningen dessa.

Likabehandlingsplan

I enlighet med Skolverkets föreskrifter har vi, för att skapa en trygg miljö, utarbetat en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen genom SKFAB gäller alla barn och gäller dygnet runt.

Läs mer om försäkringen och anmäl skada här: https://www.skfab.se/skador/olycksfallsskada/

SKOLA OCH FRITIDS

Läsårstider

Nedan finns läsårstider för skolan.

ledighetsanmälan

Ledighet kan tas ut med 5 dagar under höstterminen, 5 dagar under tiden
januari – mars samt 4 dagar i samband med påskhelgen. Anmäl ledigheten genom att fylla i blanketten “Ledighetsanmälan” och lämna den till skolan.

För att ansöka om lediga dagar utöver detta använd blanketten “Ledighetsansökan”.

Klagomålshantering

Om Du, som förälder, har klagomål eller andra synpunkter på verksamheten vid Uppsala Montessori är du välkommen att delge ledningen dessa.

Ordningsregler

Reglerna är framtagna av lärare och elever gemensamt. Föräldrars synpunkter på nuvarande och kommande ordningsregler mottas tacksamt. Maila dem gärna till eva@uppsalamontessori.se

Likabehandlingsplan

I enlighet med Skolverkets föreskrifter har vi, för att skapa en trygg miljö, utarbetat en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring genom Uppsala kommun.

I försäkringsbrevet nedan kan du läsa om vilka grupper och verksamheter som försäkringen omfattar. Försäkringen gäller oavsett om utbildningen är kommunal eller fristående, och den gäller dygnet runt.

Kontakta oss

Telefon: 018-241290
E-post: info@uppsalamontessori.se