uppsala montessori

Förskola

Alla barn är nyfikna och söker kunskap. Den nyfikenheten tas tillvara i vår förskola där miljön erbjuder ett rikt material för barnen att välja bland. I de fria valen av aktivitet bygger barnet upp sitt självförtroende och sin självkänsla. Hon lär sig att ta hänsyn till andra och att samarbeta.

vår förskola

Förskolan består av två småbarnsgrupper och tre grupper med äldre förskolebarn. I småbarnsgrupperna finns vardera 12 barn i åldrarna 1-2½ år. Med dessa barn arbetar fem lärare. I grupperna med de äldre barnen arbetar fyra till fem lärare med 25 barn respektive tre till fyra lärare i gruppen med 18 barn.

Vid övergången från liten till stor avdelning har lärarna ett nära samarbete som gör att övergången blir smidig och trygg för barnet. Föräldrarna informeras noggrant om hur överskolningen går till och förlöper, men de deltar inte aktivt i överskolningen.

Lärarna finns till för barnen, för att ge dem inspiration till nya upptäckter, för att hjälpa dem att tillägna sig ny kunskap, för att vara förebilder i alla avseenden, för att krama, ge tröst och för att vara inspirerande personer att umgås med.

1 - 2,5 år

De flesta barn som börjar hos oss är omkring ett år.
Vi har två småbarnsgrupper med vardera tolv barn. Tillsammans med två lärare i varje grupp samt en lärare som hjälper till i båda grupperna tillbringar de dagarna i en stimulerande och trygg miljö.

2,5 - 5 år

När utmaningarna i småbarnsavdelningen blivit för små och barnet är självständigt nog, vid 2,5 till 3 år, flyttar hon över till en av våra grupper för äldre förskolebarn. Vi har två grupper med vardera 25 barn och 4-5 lärare samt en avdelning med 18 barn och 3-4 lärare

Öppettider

Vi har öppet  07.00 – 17.30

Se kalendarium för avvikande öppettider 

Ansök om plats i vår förskola

 Du ansöker om plats hos oss genom Uppsala Kommuns e-tjänst eBarnungdom. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar!

Kontakta oss

018-241290

 info@uppsalamontessori.se